1

Closed

"miganie" słów w trakcie pisania

description

Zdarza się, że niektóre ze słów kluczowych "migają" w trakcie pisania. Ma to związek z tym, że podczas kolorowania składni program zaznacza wyrazy, które będzie kolorował. Trzeba zmienić nieco pętlę kolorującą składnię. Jakieś pomysły? ;)
Closed Jul 9, 2009 at 2:17 PM by carmaris
Poprawione, starczy dodać LockWindowUpdate(richTextBox.Handle) z biblioteki user32.dll.

comments