This project is read-only.
MortEdit
Prosty edytor tekstowy dla plików MortScripta, napisany w ramach nauki C#.

Aktualna wersja obsługuje kolorowanie składni MortScripta i podstawowe funkcje dowolnego edytora plików txt (np. Notatnika). Możliwe jest także wykonanie skryptu na komputerze. W przyszłości postaram się rozszerzyć funkcjonalność edytora o uruchamianie skryptu na urządzeniu. Aktualną wersję można pobrać tutaj: MortEdit 0.3.3.3

Wymagania:
  • .NET Framework w wersji 3.5
Screenshot:


Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie mile widziane ;)

Last edited May 1, 2012 at 1:59 PM by carmaris, version 18